Posts Tagged trí thông minh nội tâm

Trẻ em có 8 loại trí thông minh

Trẻ em có 8 loại trí thông minh

Chúng ta thường nghĩ rằng 1 đứa trẻ giỏi toán là 1 đứa trẻ thông minh. Nhưng đó lại là một điều sai lầm. Chỉ có người Việt Nam chúng ta coi trọng toán còn người nước ngoài họ coi trọng tất cả. Bởi vì họ hiểu rằng có tất cả 8 loại trí thông minh trên đời này lận. Trẻ em cũng thế, chúng ta phải giúp trẻ phát triễn toàn diện 8 trí thông minh này thì mới gọi là tăng cường trí thông minh cho trẻ. Hôm nay Glenn Doman sẽ giới thiệu với các bạn các loại trí thông minh này là gì. 1. TRÍ THÔNG MINH NGÔN NGỮ. Trẻ có thể học tập thông qua ngôn ngữ / lời nói – Nhạy cảm với ngữ nghĩa, nhịp điệu, âm thanh của các từ – Bé thích thú với việc kể chuyện và viết lách. – […]

xem chi tiết