Posts Tagged đặt tên cho con trai tuổi giáp ngọ 2014

Đặt tên cho con trai hoặc gái sinh 2014 Giáp Ngọ mạng Kim theo phong thủy như thế nào?

Đặt tên cho con trai hoặc gái sinh 2014 Giáp Ngọ mạng Kim theo phong thủy như thế nào?

Năm Giáp Ngọ 2014 là mệnh Kim (Sa trung kim (Vàng trong cát) theo các nhà phong thủy thì Cái tên sẽ đi theo suốt cuộc đời của người mang nó, ảnh hưởng trực tiếp đến tương lai về sau… Vì vậy các bậc làm cha làm mẹ với bao hoài bão ước mơ chứa đựng trong cái Tên, khi đặt Tên cho con: Đó là cầu mong cho con mình có một cuộc sống an lành tốt đẹp… Khi đặt tên cho con tuổi Ngọ, các bậc cha mẹ nên chọn tên cho con nằm trong các bộ Thủ tốt và tránh đặt tên cho con nằm trong các bộ Thủ xung khắc với từng tuổi. Tổng hợp bài viết về Đặt tên cho con. Tuổi Ngọ được coi là con giáp du mục trong mười hai con giáp. Người sinh tuổi Ngọ luôn tới lui từ chỗ này […]

xem chi tiết