• Screen Shot 2015-10-01 at 23.20.47

  Các loại chủng vân tay chính được thế giới cô...

  Ông Francis Galton là người phát hiện ra mối liên hệ của vân tay trong lĩnh vực di truyền và thống nhất. Ông đã phân loại ra 3 nhóm vân tay chính như ...

 • Fingerprint

  Sự hình thành dấu vân tay

  Dấu vân tay được hình thành trong bào thai từ tuần thứ 13 đến tuần thứ 19 của thai nhi. Tuy nhiên lớp đệm của vân tay hình thành sớm hơn đó là từ tuần...

 • dau van tay

  Vân tay được cấu tạo như thế nào?...

  Vân tay được cấu tạo bởi lớp đệm da tay, những lớp đệm kích thước nhỏ sẽ tạo vân vòm, những lớp đệm kích thước lớn sẽ t...

Post of the day
Dấu vân tay

Các loại chủng vân tay chính được thế giới công nhận...

Ông Francis Galton là người phát hiện ra mối liên hệ của vân tay trong lĩnh vực di truyền và thống nhất. Ông đã phân loại ra 3 nhóm vân tay chính như sau: Tuy nhiên ngày nay để phân tích sâu hơn về tích cách cũng như các chức năng của hai bán cầu…

Latest Posts

RSS

Các loại chủng vân tay chính được t...

Ông Francis Galton là người phát hiện ra mối liên hệ của vân tay trong lĩnh vực di truyền và thống n...

Sự hình thành dấu vân tay
Fingerprint

Dấu vân tay được hình thành trong bào thai từ tuần thứ 13 đến tuần thứ 19 của thai nhi. Tuy nhiên lớp đệm của vân tay hình th...

Vân tay được cấu tạo bởi lớp đệm da tay, những lớp đệm kích thước nhỏ sẽ tạo vân vòm, những lớ... Vân tay được cấu tạo như thế nào?